Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo, 

Mają na uwadze spoczywające na Nas obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem, jego zaakceptowanie stanowi konieczność dla możliwości korzystania ze strony internetowej www.aurumbloom.com oraz korzystania z prowadzonego przez Nas sklepu internetowego.

Równocześnie przypominamy, iż na Naszej stronie internetowej dostępne są treści innych postanowień jakie mają znaczenie dla Naszej współpracy – w szczególności Regulamin.

I. Kto pozostaje Administratorem danych Osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych pozostaje spółka Aurum Bloom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr KRS 0000811038, nr NIP 6762574079, nr REGON 384884553, adres: ul Halicka 9, 31-036 Kraków, Polska

II. W oparciu o jakie podstawy przetwarzane są dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy:

 1. udzielona zgoda – jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych może być udzielona przez Państwa zgoda. Podkreślamy, iż zakres przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę limitowany jest zakresem udzielonej zgody. Równocześnie informujemy, iż w każdym momencie możliwe jest cofnięcie wcześniej udzielonej zgody – w tym celu prosimy o kontakt na adres info@aurumbloom.com, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę.

 2. dla wykonania umowy - tj. w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. dane osobowe przetwarzane będą by przesłać zamówiony towar, poinformować o zmianie terminu dostawy, etc.

 3. celem wypełnienia obowiązku prawnego, a więc gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – takie obowiązki mogą mieć podstawę m.in. w przepisach o statystyce, rachunkowości, szeroko pojętych ustawach podatkowych i innych aktach prawnych

 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora a więc np. celem dochodzenia i ochrony przed dochodzonymi roszczeniami

   

III. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak jest niezbędne dla zawarcia i wykonania łączącej Nas umowy, jak również dla spełnienia innych obowiązków prawem przewidzianych. Innymi słowy podanie przez Państwa danych osobowych takich jak np. imię, nazwisko, adres e-mail do kontaktu, adres pod który dostarczone mają być nabywane towary i inne jest konieczne dla realizacji zamówienia czy przesłania zamówionych towarów do Państwa. Bez dysponowania danymi osobowymi nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.


IV. Jakie dane są przetwarzane?

Najważniejsze w Naszej relacji jest przetwarzanie danych osobowych które podajecie Państwo w trakcie logowania do Naszego sklepu internetowego, składania zamówienia oraz w związku z realizacją zamówienia. Najczęściej będą to imię, nazwisko, adres dostawy zamówionego towaru, nr nip, adres-email, numer telefonu ale w zależności od okoliczności towarzyszących konkretnemu zamówieniu zakres ten może się zmieniać. Każdorazowo jednak dane te będą przez Państwa samodzielnie podawane, a co za tym idzie będzie mieć Państwo pełną kontrolę nad zakresem przekazywanych danych osobowych.

Dodatkowo – w zależności od ustawień Państwa przeglądarki internetowej (w przypadku korzystania z Naszej strony internetowej) zbierane mogą być dodatkowe dane dotyczące np. aktywności w Internecie, odwiedzanych stron, wcześniejszej wizyty na Naszej stronie, rodzaju urządzenia końcowego etc. 

V. Jak długo przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas przez okres uzależniony od podstawy na której odbywa się ich przetwarzanie

 1. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę – dane osobowe przetwarzane są najpóźniej do momentu wycofania (odwołania) udzielonej zgody, przy tym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie poprzedzającym cofniecie udzielonej zgody

 2. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem realizacji umowy której stroną jest osoba której dane dotyczą lub celem podjęcia działań na żądanie tej osoby dane przetwarzane są przez cały okres konieczny dla wykonania łączącej Nas umowy oraz dla wykonania obowiązków z tej umowy wynikających

 3. dane osobowe przetwarzane na mocy przepisów prawa przetwarzane są przez okres wynikający ze znajdujących zastosowanie przepisów – np. w przypadku dokumentacji fiskalnej jest to co najmniej okres pięciu lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym spełniły się przesłanki przechowywania dokumentacji

 4. okres przechowywania danych osobowych w celach w jakich jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę trwa co najmniej do momentu przedawnienia wzajemnych roszczeń – zgodnie z terminami przewidzianymi przepisami kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych (o ile takowe znajdują zastosowanie)

   

VI. Jakie przysługują mi uprawnienia?

Przysługują Państwu liczne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności prawo do:

 1. żądania dostępu do zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych

 2. sprostowania danych osobowych

 3. usunięcia danych osobowych

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 5. prawo do przenoszenia danych osobowych

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych

 8. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym zakresie ponownie wskazujemy, iż wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na mocy udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niezależnie prosimy pamiętać, iż wycofanie zgody wpływa na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, nie ma przy tym wpływu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o inne podstawy.

   

VII. Komu udostępniane są dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przekazane posiadającym do tego uprawnienia organom (podmiotom), np. organom dochodzeniowo-śledczym takim jak Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Urząd Kontroli Skarbowej i inne podobne. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane innymi organom którym prawo daje możliwość domagania się takich danych np. organom skarbowym, celnym, administracyjnym, emerytalno-rentowym etc.

Dane osobowe przekazywane mogą być przekazane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora – czyli Naszej Spółki. W szczególności mogą to być podmioty świadczące usługi z zakresu IT, firmy księgowe i rachunkowe, przewoźnicy, ewentualnie agencje marketingowe i inne podmioty.

Na podstawie Państwa zgody dane mogą być wykorzystywane również systemy elektroniczne związane z używaną przeglądarką internetową oraz Państwa urządzeniem np. celem doboru treści reklamowych, wykorzystywania tzw. plików cookies, jak również analizy działań podejmowanych na stronie internetowej, m.in. aplikacja (oprogramowanie) hotjar, platforma płatności stripe, przewoźnik UPS i inne.  

 

VIII. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Nasza Spółka, jak również większość jej partnerów oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora to podmioty z siedzibą w Polsce, ewentualnie innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stąd dane osobowe co do zasady nie są przesyłane poza obszar EOG. W części przypadków dojdzie jednak do przesłania danych poza wspomniany obszar – firmy takie jak np. Google, hotjar, stripe – są bowiem podmiotami mającymi siedzibę poza obszarem EOG, w takim przypadku np. przesyłając do Nas maila z zamówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej założonej na Gmail lub dokonując płatności z wykorzystaniem platformy stripe dane te przesłane zostaną przez serwery znajdujące się poza EOG.

Informacje co do przetwarzania danych znajdują się m.in. pod poniższymi adresami:

  1. https://stripe.com/en-pl/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr

  2. https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/

    

IX. Cookies

Na Naszej stronie internetowej używamy tzw. znaczników internetowych m.in. plików cookies lub local storage. Są to niewielkie informacje wymieniane pomiędzy Państwa urządzeniem, a serwisami internetowymi które zapisywane sa na urządzeniu z którego Państwo korzystacie (np. laptopie, smartphonie). Pliki te wykorzystywane są do zbierania i przetwarzania danych mogących stanowić dane osobowe, a ich celem jest ułatwienie i przyspieszenie korzystania ze stron internetowych oraz dobór reklam jakie widoczne są w oknie przeglądarki oraz analizowania ruchu na Naszej stronie internetowej. Pliki cookies pozwalają na zapamiętywanie preferencji użytkownika w zakresie wyświetlanych treści czy wspomnianych powyżej reklam. To dzięki plikom cookies możliwe jest np. „przechowywanie” towarów w koszyku zakupów czy też przeglądanie podstron witryny internetowej bez konieczności odrębnego logowanie się do każdej z nich. 

Korzystając z Naszej strony internetowej – w zależności od ustawień przeglądarki z której Państwo korzystacie – pliki cookies będą domyślnie wykorzystywane. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki i ograniczyć lub wyłączyć możliwości wykorzystywania znaczników internetowych.

Znaczniki internetowe wykorzystywane są celem zapewnienia szybszego działania Naszej strony internetowej, dopasowywania treści wyświetlanych reklam oraz ułatwiają ich prezentowanie, pozwalają na gromadzenia statystyk dających możliwość analizowania ruchu na stronie internetowej oraz oceny sposobu jej wykorzystywania.

Na Naszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane cookies sesyjne – pozostają na Państwa urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony internetowej naszej spółki, jak również cookies seryjne – które pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak pozwalają na to ustawienia Państwa urządzenia lub oprogramowania lub do momentu ich usunięcia.

 

Czy mogę zmienić ustawienia cookies?

Tak, większość przeglądarek internetowych daje możliwość zmiany ustawień plików cookies – w zależności od Państwa preferencji.

 

X. Dane kontaktowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Naszym zespołem pod adresem info@aurumbloom.com - gdzie chętnie udzielimy odpowiedzi na zgłoszone kwestie.

 

INFORMACJA COOKIES

 1. Sklep Internetowy dla prawidłowego funkcjonowania pozyskuje za pośrednictwem działania systemów elektronicznych w tym za pośrednictwem działań zautomatyzowanych informacje o użytkownikach Sklepu Internetowego oraz Ich działaniach poprzez następujące działania:

  1. analizę informacji dobrowolnie wprowadzanych przez Kupujących.

  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. gromadzenie logów serwera

 2. Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Kupującego – np. nazwa Kupującego, adres dostawy, ilość i rodzaj zamówionego Towaru

 3. zapisaniu mogą podlegać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 4. podane przez Kupującego informacje przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz związanej z tym płatności (m.in. operatorzy płatności, firmy kurierskie, wystawienie faktury Vat). Podane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych

 5. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

 6. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.

 8. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach: poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe Serwisu

  1. konfiguracji serwisu

  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

  3. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik

  4. obsługi „Koszyka”

  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści

  6. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

  7. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

  8. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Operatora

  9. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 9. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 10. dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji Kupującego, przede wszystkim celem określenia urządzenia na którym wyświetlane są informacje oraz dopasowania wyświetlanych informacji do tego urządzenia

 11. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 12. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Kupującego

 13. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kontrahenta. Kontrahenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Kontrahent ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – może to prowadzić do ograniczenia dostępnych funkcjonalności.

 14. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

 15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kontrahenta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.

 16. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

 17. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Kontrahent korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 18. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

 19. Informacje o niektórych zachowaniach Kontrahentów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 20. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Kupującego (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce Kupującego,

  7. Informacje o adresie IP.

 21. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 22. dane podane przez Kupującego nie są udostępniane podmiotom trzecim (poza sytuacjami opisanych powyżej) z wyłączeniem sytuacji gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. na żądanie uprawnionych organów Policji, Prokuratury etc.)

 23. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Kupujacego może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.