Polityka zwrotu kosztów

GWARANCJA I REKLAMACJE

  1. Gwarancja na Towar udzielana jest przez Sprzedającego na warunkach odrębnie ustalonych – wyłącznie w przypadku gdy Sprzedający złoży takie jednoznaczne oświadczenie o udzieleniu gwarancji.

  2. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych Towarów. Informacje gwarancyjne dla poszczególnych towarów przekazywane są wraz z nimi – w tym zakresie możliwe jest odesłanie do Strony Internetowej.

  3. Zgłoszenia reklamacyjne winny być przesyłane na adres Spółki lub droga elektroniczną na adres: Info@aurumbloom.com

  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty ich wpłynięcia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zgłaszający ją zostanie poinformowany w tej samej w formie w jakiej doszło do zgłoszenia reklamacji.